Diagnoza edukacyjna w przedszkolach - Nidzica (nauczyciele)

0%

 •  


  Witamy serdecznie.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie diagnozującej potrzeby edukacyjne Państwa, Państwa przedszkolaków i ich rodziców.

  Ankieta jest przeprowadzana w związku z przygotowywaniem projektu unijnego, który będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  - Działanie 2.1 - Zapewnienie równego dostępu do owysokiej jakości  edukacji przedszkolnej.

  Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

 • 1. Poniżej przedstawiono zbiór kompetencji kluczowych przedszkolaków / uczniów. Czy uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniach doskonalących je? Jeśli tak proszę zaznaczyć odpowiednie kompetencje: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Proszę zaznaczyć czy zaproponowana tematyka zajęć dodatkowych jest prowadzona w Pani/Pana placówce. Jeśli NIE jest - proszę o informację czy Pani/Pana zdaniem jest zainteresowanie przedszkolaków / uczniów takim tematem. *

  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  TAK - taka tematyka jest prowadzona NIE - nie oferujemy takich zajęć; przedszkolaki nie będą zainteresowane tym tematem NIE - nie oferujemy takich zajęć, jednak są one atrakcyjne dla przedszkolaków
  Język angielski przez sztukę / sport  
  Język hiszpański przez sztukę / sport  
  Kodowanie / programowanie - przedszkolne tableciaki  
  Tożsamość narodowa przedszkolaków  
  Nauka przez sztukę (np. lekcje w filharmonii, metody aktywnrgo słuchania muzyki, audycje muzyczne, itp)  
  Eksperymenty dla dzieci  
 • 3. Jeśli proponowany w pytaniu 2. zakres zajęć dodatkowych jest niewystarczający - proszę podać tematykę i obszary, które będą odpowiadać na potrzeby przedszkolaków / uczniów w Pani/Pana placówce.

 • 4. Co Pani/Pana zdaniem uatrakcyjniłoby ofertę doskonalenia w zakresie wspomagania kompetencji kluczowych?

  Proszę wskazać swoje pomysły/sugestie/inspiracje - np. jak można wykorzystać pasje/zainteresowania nauczycieli do wprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów.
 • 5. Co jest dla Pani/Pana przeszkodą/barierą w doskonaleniu? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jaka forma doskonalenia jest dla Pani/Pana najbardziej atrakcyjna? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jaki termin organizacji doskonalenia kompetencji nauczycieli jest przez Panią/Pana najbardziej pożądany? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...